Background Image

logo

Zondag 15 mei 2016 – LIER

 

Uitslag 2016 (klik hier)

 

3e editie Rotary Lier Duckrace

3e editie Duckrace

Rotary Lier organiseert op 15 mei de derde Duckrace. “Voor 5 euro kan iedereen een eendje adopteren voor de race op de Nete. Wiens eendje het eerste aankomt, wint een Renault Twingo die geschonken wordt door garage Kerremans te Lier. De opbrengst gaat naar kinderland in Berlaar, een tehuis voor kinderen van 0 tot 8 jaar waarvan de ouders niet in staat zijn voor de opvoeding te zorgen en naar “Make a Wish” die wensen probeert te vervullen van (terminaal) zieke kinderen.

Background Image

UITSLAG 2016.

rubber-duck

1 5840 Auto Renault Twingo Garag Kerremans € 15.000
2 7166 Bed Welness Sleep € 2.950
3 6290 Waardebonon safari reis Wonisafaris € 1.500
4 6604 Launch set G & S € 1.000
5 8798 Kunstwerk brons Sonnie Merelowitz € 1.000
6 1021 Oorbellen Juwelen Verlinden € 495
7 8405 Naaimachine Van Rooy Buts € 400
8 2140 Oorbellen Ines B € 250
9 9368 Diner bon Numerus clausus € 75
10 7152 Diner bon Schoon Lier € 50
11 8144 Diner bon Schoon Lier € 50
12 557 Diner bon Schoon Lier € 50
13 3950 Diner bon Schoon Lier € 50
14 10282 Waardebon Tattoo shop € 50
15 10645 Personenweegschaal Rc Lier € 25
16 1180 Personenweegschaal Rc Lier € 25
17 8535 Personenweegschaal Rc Lier € 25
18 5706 Personenweegschaal Rc Lier € 25
19 6584 Waardebon Ik is groot € 25
20 2629 Waardebon Ik is groot € 25
21 6393 Waardebon Ik is groot € 25
22 868 Waardebon Ik is groot € 25
23 9567 Waardebon Ik is groot € 25
24 9953 Waardebon Ik is groot € 25
25 2736 Waardebon Ik is groot € 25
26 1330 Waardebon Ik is groot € 25
27 8507 Waardebon Ik is groot € 25
28 8553 Waardebon Ik is groot € 25
29 4935 Waardebon King Slize Pizza € 20
30 9426 Waardebon King Slize Pizza € 20
rubber-duck

MET DANK AAN ONZE SPONSORS

Renault-Kerremans
1 www.zao.be
logo Interpat
1 van rooy
JPG Bosmans logo met witte achtergrond
van Hool
1 Kristof Swinnen
AIR_4900_werfdoek_191015.indd
VanDenBroeck_LOGO_cmyk
1 Pomuni
.indd
1 Mattijs
LOGO+www
gd&a
VDHlogo
Renault-Kerremans
wonisafaris
Logo G&S
Logo juweliers verlinden_nieuw
1 www.zao.be
kasserol_sponsorafbeelding_eventpartner_2
xsolve-it_logo
accounting
Background Image

SCHOLENRACE:

 

Op 15 mei 2016, de derde zondag van mei wordt voor de derde maal op rij door de Rotary VZW de Lierse Duckrace georganiseerd.
Vorig jaar werd er voor het eerst met veel succes een “scholen- en sponsorrace” georganiseerd.
Aanleiding voor de scholen- en sponsorrace, die vóór de eigenlijke Duckrace plaatsvindt, was dat de Rotary redelijk vaak aangesproken wordt in verband met
financiële hulp voor allerlei doelen zoals nieuwe speeltoestellen, inrichting van lokalen en dergelijke.
Rotary Lier is  helaas niet in staat aan die wensen tegemoet te komen.
Omdat wij echter veel van deze projecten toch een warm hart toedragen krijgt U de mogelijkheid Uw school, klassikaal, te laten deelnemen.
Aan deze “scholen- en sponsorrace” met als hoofdprijs € 500 voor de school met het eerst aankomende “drijvende voorwerp”.

De regels zijn als volgt:
– Klassikaal wordt een drijvend voorwerp van maximaal 70 x 70 x 70 cm in elkaar geknutseld
– Mechanische (en ook fysieke) aandrijving is niet toegestaan
– Aanmelding voor deze race ten laatste op 01-05-2016
– Scholen mogen met alle klassen deelnemen echter met slechts één “vlot” per klas
– School en klas moeten duidelijk vermeld staan op het deelnemende voorwerp
– Bij de start moet minstens één vertegenwoordiger van de school aanwezig zijn.
– Deelname voor scholen uit postcode 25** is gratis
– Parcours loopt van de Paardendrink bij de vismarkt tot aan de finish bij de tekenacademie ( ca 400 meter)
– Start is om 13.00 uur

De Duckrace is een unieke en ludieke mogelijkheid om Uw school een financieel steuntje in de rug te geven zonder grote inspanningen.
Bovendien is er een grote persbelangstelling waardoor U Uw school in de picture kunt stellen.

Mocht U nog meer informatie nodig hebben kunt U bellen op 0497 491178 (Willem Jan Laane)

Technisch verloop scholen- en sponsorrace

 

De start van de scholen- en sponsorrace is aan de paardendrink op het Felix Timmermansplein. Hier worden alle voorwerpen te water gelaten en naar de “Binnennete” geloodst. Hier zullen ze achter de startlijn blijven liggen tot het startschot gegeven wordt.

De varende voorwerpen worden door de organisatie door middel van water voort gespoten tot aan de finish. Het eerst aankomende voorwerp wint de prijs. Welk voorwerp als eerste aankomt wordt door de gerechtsdeurwaarder bepaald.

 

 

Technisch verloop Duckrace

 

De genummerde eendjes worden voordat deze verpakt worden in een BigBag door de gerechtsdeurwaarder gecontroleerd.

De BigBag met de eendjes wordt bij de Sint Jansbrug boven het water gehangen. Na de start zullen de eendjes door middel van water vooruit gespoten worden binnen de afbakening van het parcours. Eendjes die buiten het parcours komen mogen enkel door medewerkers van de Duckrace terug in het parcours gebracht worden.

De finish is aan de Vismarkt vóór de tekenacademie en bestaat uit een trechtervormige begrenzing waarbij aan het einde slechts één eendje tegelijk over de finish kan komen.

De gerechtsdeurwaarder bepaalt welke eendjes in functie van de aankomst in de prijzen vallen.

Background Image

Contacteer ons:

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

De Duckrace van Rotary Lier (ook Ducrace genoemd) wordt georganiseerd door de vzw Rotary Club Lier, met maatschappelijk zetel Kerkstraat 11 te B-2500 Lier. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op de “Binnennete” te Lier op zondag 15 mei 2016 en volgt het traject van de paardendrink t.h.v. de Fortuin tot aan de Vismarkt.

 

De wedstrijd start op genoemde datum in de loop van de namiddag, doch de organisatie behoudt zich het recht om het tijdstip van de wedstrijd later op de dag te laten plaatsvinden, dit afhankelijk van technische, organisatorische – dan wel weersomstandigheden. Bij langdurige regenval en het niet onder controle krijgen van de waterloop kan de VZW de wedstrijd verplaatsen naar een andere datum.

Het evenement Duckrace is gratis voor iedereen. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet men minstens 1 eendje aankopen.

 

Iedereen die een eendje koopt zal automatisch deelnemen aan de wedstrijd.

De aankoop van een eendje gebeurt door middel van het kopen van een ticket. Deelname  aan de wedstrijd is slechts verzekerd mits geldige aankoop van een ticket bij de plaatselijke voorverkooppunten of leden van de vereniging, dit tot een uur vóór de start van de wedstrijd.

Er zullen op 15 mei 2016 tot 1 uur vóór de start nog eendjes verkocht worden zolang de voorraad strekt. Daarna worden geen inschrijvingen voor de Duckrace meer aanvaard.

Bij aankoop krijgt iedere deelnemer een ticket met een uniek nummer. Dit nummer zal overeenkomen met het nummer op de desbetreffende eend.  Aan de hand van dit nummer kan de winnaar geïdentificeerd worden.

De gerechtsdeurwaarder beschikt over een lijst met ticketnummers van de deelnemers.

Alle wedstrijdeendjes worden op de dag van de wedstrijd in de mate van het mogelijke tegelijk in willekeurige volgorde te water gelaten. Het staat de organisatie vrij om maatregelen te nemen teneinde de stroming te bevorderen. Deze maatregelen zijn per definitie willekeurig en kunnen nooit aanleiding geven tot verhaal of betwisting van de wedstrijduitslag. Zij zijn willekeurig in die zin dat zij worden genomen in functie van wat op dat moment nodig kan zijn teneinde het vlot verloop van de wedstrijd te verzekeren.

De winnaar van de wedstrijd is diegene wiens ticketnummer overeenkomt met het nummer op het winnende eendje. De hoofdwinnaar is de eigenaar van het ticket met het nummer dat onderaan op het winnende eendje staat. Het winnende eendje is het eerste eendje dat de trechtervormige finish (zie ook Technisch verloop van de Duckrace) overschrijdt.  De plaats van de finish zal voor de start met de gerechtsdeurwaarder worden opgetekend. De organisatie beslist de wijze waarop en de plaats waar het als eerste te rangschikken eendje zal worden bepaald. Dit zal voorafgaand aan de wedstrijd en ter plaatse worden opgenomen in een proces-verbaal van de gerechtsdeurwaarder.  De prijzen worden uitgereikt volgens aankomst van de eendjes. De aankomende eendjes worden geregistreerd volgens het aantal prijzen + 10 reserve-eendjes.  Deze  worden vermeld op de website. Winnaars + reserve-eendjes dienen binnen 30 kalenderdagen na de wedstrijddag zich bekend te maken via mail naar info@duckracerotary.be. Na 30 kalenderdagen vervalt het recht op aanspraak op de gewonnen prijs. In het geval de prijzen niet aangemeld worden binnen deze termijn worden ze door Rotary Lier toebedeeld aan een door hen gekozen goed doel. Dit alles komt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder.

Het wedstrijdverloop zal onder het toezicht van het Gerechtsdeurwaarderkantoor (Kantoor van Gerechtsdeurwaarder wordt bepaald in de loop van de maand mei 2016 en zal op 15 mei 2015 bekend gemaakt worden). De gerechtsdeurwaarder zal het winnende eendje uit het water halen en het daaraan verbonden nummer vaststellen en bij proces-verbaal acteren. De winnende nummers zullen bekend gemaakt worden op de wedstrijddag door afroeping door de gerechtsdeurwaarder .

 

Enkel de genummerde ticketjes van de inrichtende organisatie komen in aanmerking voor een prijs.

Enkel eendjes conform het prototype en drager van een geregistreerd nummer kunnen deelnemen aan de wedstrijd.  Zij blijven ten allen tijde eigendom van de organisatie. De organisatie behoudt zich het recht elk niet conform eendje op elk moment uit de wedstrijd te nemen. Een prototype van een wedstrijdeendje zal ter beschikking gesteld worden aan de gerechtsdeurwaarder.

Bij manipulatie of poging tot manipulatie van de eendjes of van de wedstrijd, onder welke vorm dan ook, zullen de betrokken deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten worden. De organisatie beslist over deze uitsluiting op een definitieve en onherroepelijke wijze.

De organisatie heeft het recht om de eendjes die in het af te leggen wedstrijdtraject komen vast te zitten, uit de wedstrijd te nemen.

De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen onder invloed van de meteorologische omstandigheden. De organisatie heeft steeds het recht eenzijdig te beslissen over wijzigingen aan het traject of het verloop van de wedstrijd, zonder dat het willekeurig karakter van de eendjeswedstrijd hierdoor in het gedrang wordt gebracht.

 

De organisatie bepaalt de wijze waarop de toeschouwers, al dan niet deelnemers, het wedstrijdverloop kunnen volgen. Zij kan alle maatregelen nemen om het wedstrijdtraject af te sluiten voor het publiek.

Het is verboden om de trajectafsluiting te overschrijden of de rivier te bevaren tijdens de wedstrijd, behoudens met de vaartuigen van de organisatie. Overtredingen worden bestraft met uitsluiting.

De winnaar verbindt er zich tevens toe vrijwillig zijn medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van de hoofdprijs en verleent hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om zijn afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars de organisatie toelating om hun persoonlijke gegevens (naam + voornaam) te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de inrichtende organisatie.

 

Te winnen prijzen

 1. Renault Twingo
 2. Bed wellness sleep
 3. Een tuingarnituur van G & S tuinmeubelen
 4. Kunstwerk van Sonnie Melerowitz
 5. Pizzabonnen van King Slize Pizza
 6. Personenweegschaal van DOMO
 7. Een paar oorbellen van Ines Bouwen
 8. Een waardebon voor een safari van Woni safaris
 9. Dinerbon Nummerus Clausus Lier

De gewonnen prijs kan niet omgezet worden naar geldende valuta. Met het rollend materieel dient eerst 6 maand gereden te worden (bestickerd) alvorens deze doorverkocht mogen worden.

Eventuele tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen uitsluitend worden toegerekend aan vzw Rotary Club Lier, Kerkstraat 11 te B-2500 Lier. De optredende gerechtsdeurwaarder draagt hieromtrent geen verantwoordelijkheid, en kan hieromtrent niet aansprakelijk worden gesteld. Eventuele schadeclaims ten gevolge van tekortkomingen, fouten of onduidelijkheden in dit reglement, van welke aard ook, kunnen dan ook nooit worden ingesteld tegen de optredende gerechtsdeurwaarder.

Background Image

Tussen Vismarkt en Felix Timmermansplein zijn verschillende drank- en eetgelegenheden voorzien.

 • 12.00 uur Begin randanimatie rond de Duckrace

  Begin randanimatie rond de Duckrace

 • 13.00 uur Start sponsor- en scholenrace

  Start sponsor- en scholenrace

 • 15.00 uur Start Duckrace vanaf de Sint-Jansbrug

  Start Duckrace vanaf de Sint-Jansbrug

 • Ca 15.45 uur Finish Duckrace

  Finish Duckrace

 • 19.00 uur Einde manifestatie

  Einde manifestatie